ปัญหาในวัยทำงาน

 • รับฟังปัญหาของคุณ และให้เวลาในการพูดคุยเต็มที่โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวช และนักจิตวิทยา
 • สรุปปัญหาและค้นหาทางแก้ไขไปร่วมกัน

ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบ

ปัญหาเรื่องงาน

 • เพื่อนร่วมงานไม่เข้าใจ
 • เบื่อหัวหน้า
 • ปรับตัวกับงานใหม่ไม่ได้
 • ไม่เป็นที่ชื่นชม
 • ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
 • หมดไฟ
 • ขาดความก้าวหน้าในอาชีพ
 • อยากลาออก

ปัญหาครอบครัว

 • พ่อแม่ไม่เข้าใจ
 • ลูกดื้อ
 • ทะเลาะกับสามี/ภรรยา
 • การทำงานแบบกงสี
 • รู้สึกว่าพ่อแม่รักไม่เท่ากัน
 • การสูญเสียคนในครอบครัว

ปัญหาความรัก

 • ผิดหวังในความรัก
 • ความไม่เข้าใจกันในชีวิตคู่
 • หย่อนสมรรถภาพทางเพศ
 • ปัญหาของเพศทางเลือก
 • ถูกนอกใจ
 • การสูญเสียคนรัก

ควบคุมอารมณ์ไม่ได้

 • ซึมเศร้า
 • หงุดหงิดง่าย
 • ใช้จ่ายมากเกินไป
 • วิตกกังวล
 • ย้ำคิดย้ำทำ

ปัญหาการนอน

 • หลับยาก
 • ตื่นบ่อย
 • ฝันร้าย
 • ละเมอ
 • ง่วงตลอดเวลา
 • หลับมากเกินไป

ปัญหาการเสพติด

 • ติดพนัน
 • อยากเลิกเหล้า
 • อยากเลิกบุหรี่
 • ติดเกม
 • สารเสพติด: ไอซ์ กัญชา โคเคน เป็นต้น
 • ติด sex
 • เสพติดศัลยกรรม

ป่วยทางกายที่หาสาเหตุไม่ได้