เกี่ยวกับเรา

ยามที่เกิดปัญหารุมเร้า ทุกคนต่างอยากมีใครสักคนที่คอยรับฟัง เข้าใจถึงความทุกข์ที่มีอยู่ และช่วยกันคิดหาทางแก้ไข เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้จึงเป็นที่มาของคลินิก JOY OF MINDS ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านจิตเวช คอยร่วมรับฟังและแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันเคียงข้างคุณ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

ความสุขของคุณคือความสุขของเรา


วิสัยทัศน์

อยากเห็นคุณยิ้มได้


พันธกิจ

  • เป็นเพื่อนที่คอยรับฟัง
  • เป็นเพื่อนที่เข้าใจ
  • เป็นเพื่อนที่ช่วยคุณแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน