แพทย์หญิงวิลาวัลย์ กำจรปรีชา

( คุณหมอบี )


· ประวัติการศึกษา

- แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วิทยาศาสตร์บัณฑิตขั้นสูง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- The Telephone and Telemedicine in Medicine: An Instrument of Opportunity and risk Certification, The Harvard Medical School

· ประวัติการทำงาน

- 2019 จิตแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ
- 2013-2019 จิตแพทย์โรงพยาบาลหัวเฉียว
- รองประธานโครงการ end of life และ Palliative care รพ.หัวเฉียว
- วิทยากรรับเชิญด้านปัญหาสุขภาพจิต FM101
- ให้ความรุ้ด้านจิตเวชทางโทรทัศน์ช่อง TNN เรื่องโรคซึมเศร้าและปัญหาอารมณ์ร้อน
- วิทยากรรับเชิญรายการ "กบนอกกะลา" เรื่องดนตรีบำบัด

· ผลงานทางวิชาการ/ งานวิจัย/ โครงการพัฒนาคุณภาพ

- Development of thai computerized screening tool for dementia and its preliminary field test. (การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองภาวะสมองเสื่อมฉบับภาษาไทยโดยระบบคอมพิวเตอร์)