แพทย์หญิงลีลาวดี มีนุช


· ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2560 : แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 : วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

· ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน : จิตแพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสงคราม
พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2566 : แพทย์ประจำบ้านสาขาจิตเวชศาสตร์ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2563 : นายแพทย์ปฎิบัติการ โรงพยาบาลบ้านลาด จ.เพชรบุรี
พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2561 : นายแพทย์ปฎิบัติการ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี