แพทย์หญิงจิน ยิ่งชาญกุล


· ประวัติการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาจิตเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล

· ประวัติการทำงาน

จิตแพทย์ ประจำโรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
จิตแพทย์ ประจำโรงพยาบาลตำรวจ

· ความสนใจเฉพาะ

- ความผิดปกติทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม
- นอนไม่หลับ
- ปัญหาความสัมพันธ์
- ปัญหาการเสพติต
- อาการทางจิตที่มีการรับรู้ที่ผิดปกติ เช่น หูแว่ว หวาดระแวง
- ภาวะวิตกกังวล
- แพนิก
- จิตบำบัดประคับประคอง